Artha Private Wealth Advice gaat samen met u aan de slag. Dat gaat altijd volgens een duidelijk stappenplan:

Stap 1.

Stap 1 is voor alle diensten van Artha PWA dezelfde: 
Nadat u telefonisch contact hebt opgenomen volgt er een afspraak op kantoor voor een kennismaking. Dit gesprek duurt maximaal een uur en is kosteloos.
Op basis van het kennismakingsgesprek ontvangt u een overzicht van uw wensen zoals besproken, met de daarbij behorende offerte.

Vervolgstappen

Belastingadvies

Voor meer informatie verwijzen we u naar de site van Jonker Belastingadvies.

Financiële planning

De vervolgstappen voor Financiële planning zijn: 

 1. Inventarisatie van de huidige situatie *(1;
 2. Beoordeling van verzekeringen, spaarproducten, hypotheek, rendement op vermogen, et cetera *(1;
 3. Bepaling van wensen en doelen;
 4. Toetsing van de haalbaarheid van wensen en doelen;
 5. Het opstellen van een traject;
 6. Het bespreken van een concept planning;
 7. Een definitief plan opstellen;
 8. Het regelmatig bespreken van de voortgang (evalueren, eens per twee jaar). 

*(1 Bij het zetten van stap 1 en 2 is uw inbreng van groot belang. U krijgt het verzoek om informatie te verzamelen en aan Artha PWA aan te leveren. Ook zullen er diverse formulieren moeten worden ingevuld. Zo ontstaat een up to date dossier van uw situatie. Uw gegevens worden door Artha PWA veilig opgeslagen via een digitaal portaal. 

Estate planning

Estate planning houdt zich bezig met de volgende vijf gebieden:

§ Huwelijkse voorwaarden
§ Schenking
§ Erfrecht
§ Levensverzekering en Pensioen
§ Internationaal

De vervolgstappen voor Estate planning zijn:

 1. Het bespreekbaar maken van het onderwerp;
 2. Inventarisatie van de wensen;
 3. Beoordeling van testament en huwelijkse voorwaarden; *(1
 4. Onderzoeken van de vragen: Zijn er levensverzekeringen en/of buitenlandsvermogen? Is er al geschonken in het verleden? Et cetera; *(1;
 5. Beantwoorden van de vraag: Wil men al schenken?;
 6. Het maken van een financiële berekeningen t.a.v. erfbelasting;
 7. Het opstellen van een plan;
 8. Het regelmatig beoordelen of de het plan nog past bij de huidige situatie (evalueren, eens per twee jaar).

*(1 Bij het zetten van stap 1 tot en met 4 is uw inbreng van groot belang. U krijgt het verzoek om informatie te verzamelen en aan Artha PWA aan te leveren. Ook zullen er diverse formulieren moeten worden ingevuld. Zo ontstaat een up to date dossier van uw situatie. Uw gegevens worden door Artha PWA veilig opgeslagen via een digitaal portaal.