Jan Paul Jonker (02-08-1960) startte zijn carrière in 1980 bij de Belastingdienst. In de periode tussen 1980 en 1996 vervulde hij daar achtereenvolgens de functies van Belastingdienstmedewerker, Chef afdeling aanslagen en Controleur. Hij volgde een breed scala aan interne opleidingen waaronder opleidingen tot Controleur en Inspecteur. Jonker combineerde zijn werkende leven altijd met investering in de uitbreiding van zijn kennis en vaardigheden: al in 1984 haalde hij zijn MBA en aan de universiteit van Tilburg werd hij opgeleid tot inspecteur (1994-1997). 

In 1996 startte Jonker zijn eigen adviesbureau: Jonker Belastingadvies. Inmiddels heeft hij zich gekwalificeerd als Register Belastingadviseur (RB) en Register Estate Planner (REP). In 2018 en 2019 volgde hij de opleidingen tot Adviseur basis/krediet/schadeverzekeringen particulier en zakelijk en Executeur. 

‘Ook ik maak me – net als veel anderen - zorgen over ons pensioenstelsel en de AOW voorziening. Over de AOW lees ik steeds vaker dat deze in de huidige vorm niet lang houdbaar meer is. Het is inmiddels wel duidelijk dat de overheid op het gebied van oudedagvoorziening een terugtrekkende beweging maakt en kiest voor versobering

: de oudedagvoorziening verschuift steeds meer van een collectieve- naar een individuele voorziening. The road to fincial freedom lijkt actueler dan ooit.

Kortom je hoeft geen visioniar te zijn om je te realiseren dat je NU zelf in actie moet komen om later ‘van je oude-dag’ te kunnen genieten. 

Ik probeer mijn klanten te bewegen om te werken aan hun financiele toekomst en help hen daarbij graag. En ik ben er trots op als we samen tot een toekomstbestendig plan en resultaat komen!’