Artha Private Wealth Advice adviseert en regelt samen met u wat er geregeld moet worden.
U kunt bij Artha PWA terecht voor …

Belastingadvies

Belastingadvies gaat verder dan het (ondersteunen bij) het invullen van de jaarlijkse aangifte. Er kunnen zich in uw persoonlijk of zakelijk leven allerlei omstandigheden voordoen waarbij u advies goed kunt gebruiken.

U heeft bijvoorbeeld een eigen woning en krijgt te maken met een echtscheiding. Hoe zorgt u ervoor dat de financiële situatie met betrekking tot het eigenwoningbezit goed wordt opgelost?

[toevoegen Jan: een aansprekend voorbeeld van zakelijk belastingadvies, zoals in de trant van de zinnen hiervoor U heeft … opgelost?]

Jan Paul Jonker van Artha PWA heeft meer dan 35 jaar ervaring als belastingadviseur. In 1982 kwam hij in dienst bij de Belastingdienst en sinds 1996 jaar is hij eigenaar van Jonker Belastingadvies. Jonker is gekwalificeerd als Register Belastingadviseur (RB).

Financiële planning

Door middel van financiële planning krijgt u inzicht in uw huidige financiële situatie en die in de (nabije en verre) toekomst.
U denkt na over de dingen die nu en later belangrijk voor u zijn en waar u van geniet. Is het mogelijk om die te blijven doen en wat moet/kunt u daar financieel voor regelen?
Ook wordt inzichtelijk wat u wilt overdragen en nalaten.

Financiële planning geeft inzicht en rust!

Artha PWA kan u helpen met uw financiële planning. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Estate planning

Estate planning is een onderdeel van financial planning en heeft tot doel een opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen. Estate planning is niet alleen wenselijk voor mensen met een extreem groot vermogen: iedereen doet er verstandig aan om te onderzoeken en vast te leggen wat er na zijn/haar overlijden met de nalatenschap gebeurt. Naarmate het vermogen groter is of de financiële structuur complexer, is het belang van estate planning vanzelfsprekend groter.

De eerste stap bij estate planning is een belangrijke: het onderwerp bespreekbaar maken!

Jan Paul Jonker van Artha PWA is geregistreerd Estate Planner (REP) en kan u helpen met uw estate planning. Hier leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Executeur

Op verzoek kan Artha PWA voor u optreden als executeur. De vraag naar het voorzien in deze rol is in de afgelopen jaren toegenomen. Complexere gezinssamenstellingen, verschillen van meningen in de familie of wanneer een bedrijf onderdeel is van de nalatenschap maken het aanwijzen van een objectieve persoon in deze rol ingewikkelder. Gezien de kennis van de financiële situatie en de veelal jarenlange vertrouwensrelatie tussen de klant en de financieel adviseur kan de laatstgenoemde de verantwoordelijkheid als executeur testamentair op zich nemen. 

Jan Paul Jonker van Artha PWA is opgeleid tot Executeur.